Publicat de: Carmen Anton | 13/09/2017

Recapitulare

ModelTESTrecapitulare

I. Instrucţiuni repetitive

 1. Lectia 3 Informatica – While
 2. Lectia 5 Informatica – for
 3. Lectia 4 Informatica – DoWhile

Exerciţii: https://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=9&tag=1&subtag=-1

Probleme:  lista de probleme

II. Subprograme

Lectia 7 Informatica – Subprograme

Probleme: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme-lista&tag=14

 

III Tablouri unidimensionale

Lectia 3 Informatica – Tablou unidimensional

Probleme: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme-lista&tag=9

Reclame
Publicat de: Carmen Anton | 28/01/2017

Proiect SDD

Cerințe pentru proiectul de la capitolul Structuri Dinamice de Date:

Proiectul va conține două părți:

 1. Prezentarea PowerPoint cu următoarea structură:

Slide 1 – copertă

Slide 2 – enunț problemă

Slide 3 – date de intrare și date de ieșire

Slide 4 – Explicații despre structura de date dinamică utilizată

Slide 5 – Explicații despre modalitatea de rezolvare a problemei (pot fi mai multe slide-uri) (explicații despre subprogramele utilizate)

Slide 6 – Structura grafică a programului

Slide 7 – Link către programul C++

 

 1. Aplicația rezolvată și implementată în C++ care să respecte următoarele cerințe:
 • Program care să utilizeze orice structură dinamică de date
 • Un element al structurii va avea minim 4 câmpuri de informație
 • Datele problemei vor fi gestionate cu fișiere text
 • Programul va rezolva problema cu ajutorul subprogramelor
 • Programul va conține cel puțin câte un subprogram pentru următoarele operații de bază: crearea unei liste, parcurgerea unei liste, inserarea unui element într-o listă, ștergerea unui element dintr-o listă
 • Problema va rezolva minim 4 cerințe de tip statistic (ex: numărul elementelor care îndeplinesc o condiție, elemente minime sau maxime, care sunt elementele care respectă o condiție, medii aritmetice, etc.)

Baremul de evaluare a proiectului conține:

 1. Îndeplinirea tuturor cerințelor (prezentare și program)
 2. Corectitudinea rezolvării
 3. Tratarea cazurilor de excepție
 4. Originalitate și interfață clară

Modele de prezentari:

clinica-medicala

magazinul-de-bijuterii-bijoux

 

Publicat de: Carmen Anton | 05/12/2016

Model teza clasa a XI-a MII

MODEL TEZA CLASA A XI-A

 1. Subprogramulf este definit mai jos.

int f(int x)

{

if(x<=4) return x*x-3;

return f(x-3)+4;

}

Ce valoarea are f(3)? Dar f(8)?

 1. Subprogramulf este definit mai jos.

void f(int i){ if(i<=5){ cout<<i<<” ” ; f(i+1); cout<<i/2<< ” „; }}

Ce se afişează la apelul f(1);?

 1. Se utilizează metoda backtracking pentru a genera în ordine lexicografică toate cuvintele care conţin toate literele din mulţimea{a,m,i,c}, astfel încât fiecare literă să apară exact o dată într-un cuvânt. Câte soluţii sunt generate după cuvântul amic şi înainte de cuvântul cami?
 2. Utilizând metoda backtracking pentru afişarea tuturor modalităţilor de descompunere a unui număr natural ca o sumă de numere naturale nenule, pentrun=3 se obţin, în ordine, soluţiile: 1+1+11+22+13. Ordinea de scriere a termenilor dintr-o descompunere este semnificativă. Folosind aceeaşi metodă pentru n=10, care este soluţia generată imediat după 1+1+3+5?
 3. O persoana are un rucsac cu care poate transporta o greutate maxima g. Persoana are la dispozitie n obiecte pentru care stie greutatea si castigul obtinut daca transporta obiectul. Fiecare obiect poate fi transportat integral sau taiat.

Sa se precizeze ce obiecte alege persoana si in ce proportie le ia astfel incat castigul total sa fie maxim si sa nu se depaseasca greutatea maxima a rucsacului.

Exemplu:

g=3 n=3

obiectele(greutate,castig):

2 2

1 4

3 6

Solutie(greutate, castig, raport taiere):

1,4,1

3,6,0.6667 (al doilea obiect se ia in raport de 2/3)

castig maxim=8

Publicat de: Carmen Anton | 15/10/2016

Concurs Mate-Info UBB 2017

Concursul Mate-Info UBB 2017

Data concursului: 8 aprilie 2017

Pregatiri pentru concurs, organizate de UBB – Facultatea de Matematica si Informatica:

      5 noiembrie 2017

     19 noiembrie 2017

     10 decembrie 2017

     17 decembrie 2017

Link: http://www.cs.ubbcluj.ro/start-pregatirilor-pentru-concursul-mate-info-ubb-editia-a-5-a-si-pentru-admiterea-2017/

Tematica si modele de subiecte si variante de rezolvare:

http://www.cs.ubbcluj.ro/admitere/nivel-licenta/tematica-admitere-facultate/

Publicat de: Carmen Anton | 11/10/2016

Backtracking

Liste de probleme:

backtracking-probleme-2

backtracking_probleme

Exercitii:

http://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=11&tag=27

backtracking_grile

 

Publicat de: Carmen Anton | 26/09/2016

Bacalaureat – INFORMATICA

Examenul de bacalaureat 2017

Calendar: calendar-bac-2017

Programa INFORMATICA (MI sau MII):  programa_bacalaureat_informatica

Subiecte probe scrise 2016: http://www.subiecte2016.edu.ro/2016/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

TEORIE

Capitolul I – Algoritmi: 1_algoritmi

Capitolul II – Elemente de baza ale unui limbaj de programare: 2_elemente-de-limbaj

Capitolul III – Subprograme predefinite memo_functii_predefinite

Capitolul IV – Tipuri structurate de date

Tablouri unidimensionale https://carmenanton.wordpress.com/2014/04/30/tablouri-unidimensionale-in-c/

Tablouri bidimensionale https://carmenanton.wordpress.com/2014/10/01/tablouri-bidimensionale/

Tipul sir de caractere https://carmenanton.wordpress.com/2016/02/20/siruri-de-caractere-c/

Tipul inregistrare   https://carmenanton.wordpress.com/2016/03/28/tipul-struct-in-c/

Capitolul V – Fisiere text

Capitolul VI – Algoritmi elementari

EXERCITII: http://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=9&tag=1

Capitolul VII – Subprograme definite de utilizator https://carmenanton.wordpress.com/2015/11/10/subprograme-2/

Capitolul VIII – Recursivitate  https://carmenanton.wordpress.com/2015/03/18/recursivitate-2/

EXERCITII:    http://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=10&tag=81

Capitolul IX – Metoda backtracking  https://carmenanton.wordpress.com/2016/10/11/backtracking/

Capitolul X – Generarea elementelor combinatoriale

EXERCITII:  http://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=11&tag=27

Capitolul XI – Grafuri

TEORIE: grafuri-neorientate-1    teoria_grafurilor

EXERCITII: http://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=11&tag=16

Resurse utile:

100 subiecte de examen din 2009: subiecte_bac

 

Subiecte rezolvate:    http://www.infobits.ro/bacalaureat-la-informatica-2015/

Probleme si exercitii: http://www.pbinfo.ro

Publicat de: Carmen Anton | 26/09/2016

Competente digitale 2018

Examenul de competente digitale 2018

Perioada de desfasurare: 16, 19 – 20 februarie 2018  Evaluarea competentelor digitale – proba D

Programa: programa_competentelor_digitale

Rezumat HTML:  htmlDIGITALE

Nivelurile de competenţă:
 •  0 – 10 => candidaţii primesc un certificat de atestare a competenţelor digitale pe care se scrie DOAR punctajul obţinut, fără acordarea unui nivel de competenţă.
 • 11 – 30 => utilizator începător
 • 31 – 55 => utilizator de nivel mediu
 • 56 – 74 => utilizator avansat
 • 75 – 100 => utilizator experimentat

Modele de Subiecte:

http://subiecte.edu.ro/2018/bacalaureat/modeledesubiecte/certificarecompetente/

http://www.subiecte2017.edu.ro/2017/bacalaureat/modeledesubiecte/certificarecompetente/

Resurse utile:

Arhiva subiecte si teorie: http://competentedigitale.ro/home/

Teorie si teste: http://www.test-e.ro/culegere_html/cuprins_2007.aspx

Publicat de: Carmen Anton | 26/09/2016

Proba de atestat si subiecte

ATESTAT 2017

Examenul se desfăsoară în perioada 1 – 30 mai 2017.

CONTINUTUL probei pentru obtinerea atestatului:

Atestatul se obtine după sustinerea si promovarea de către candidati a unei probe de specialitate.
Proba de specialitate constă în:
(a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerintelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
(1) un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
(2) un subiect de Programare
(3) un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilităti de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.
(b) proiect: prezentarea si motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu;

Durata probei de specialitate trebuie să fie de maximum 2 ore.
(a) proba practică maximum 90 minute/candidat. Membrii comisiei evaluează lucrările respective si acordă o notă fiecărui candidat, pentru fiecare subiect în parte;
(b) Sustinerea proiectului maximum 30 minute/candidat Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăsi un timp.

Subiectele din anul scolar 2015-2016

(1)  subiecte_atestat_sgbd_2015_2016

(2) subiecte_atestat_programare_intensiv_2015_2016

subiecte_atestat_programare_neintensiv_2015_2016

(3) subiecte-atestat-2016_2017finale

Catedra de specialitate din fiecare liceu elaborează si afisează, până la sfârsitul lunii decembrie a anului scolar în curs, listele cu teme pentru proiect(produs soft). La selectarea temelor se va tine seama de aspectele fundamentale prevăzute în programa scolară si se va urmări, în mod special, latura practic-aplicativă a domeniului. Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite încât sa aibă grade de complexitate aproximativ egale. Elevii elaborează / pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă.

Evaluarea probei
(2) La proba practică, nota acordată va fi calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obtinute la cele trei subiecte din biletul extras în ziua probei.  Nota finală pentru proba practică trebuie să fie minim 6(sase) pentru promovarea examenului;
(3) Nota finală pentru proiect trebuie să fie minim 7(sapte) pentru promovarea examenului;
Media finală este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale pe fiecare probă. Examenul se consideră promovat dacă media finală este cel putin 7(sapte).

Alte observatii

Nu se admit contestatii la nici una dintre probe.

Eliberarea atestatului nu este conditionată de promovarea examenului de bacalaureat.

Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost sustinut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a.

Publicat de: Carmen Anton | 13/05/2016

Modele de teză semestrul II

10B  model teza 10B sem 2

11F  model teza 11F sem 2

11C model teza 11C semestrul 2

Publicat de: Carmen Anton | 14/04/2016

C#

Documentatie:  Manual_POO_si_Vizuala

Tutoriale:

http://www.tutorialspoint.com/csharp/index.htm

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa288463(v=vs.71).aspx

 

Older Posts »

Categorii